Odběrová místa Kariéra Firemní kultura Logo Bezlepkovi

O laboratoři

Laboratoř AeskuLab Litvínov se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu.

Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická, imunologická a sérologická vyšetření, základní hematologická a hemokoagulační vyšetření, zajištění odběrů a svozu biologického materiálu, doručení výsledků vyšetření, výdej zdravotnického spotřebního materiálu a konzultační služby.

Provádí též analýzy vyžádané lékařem, který vykonává závodní preventivní péči. Na žádost provádí analýzy nabízeného spektra metod i pro samoplátce.

Pracoviště poskytuje prostor pro odbornou praxi žáků zdravotnických škol laborantského směru.

Kontrola kvality odborné činnosti je zajišťována denní kontrolou kvality všech laboratorních metod. Externí kontrola kvality je zajišťována účastí v kontrolních cyklech organizovaných firmou SEKK s.r.o. a SZÚ v Praze.

Odborná kvalifikovanost personálu se zvyšuje v kurzech pořádaných IPVZ, doškolovacím ústavem NCO NZO a kurzy pořádanými akreditovanými školícími pracovišti. Personál laboratoře se též zúčastňuje školení organizovaných odbornými společnostmi, odborných sjezdů a konferencí. Vnitřní vzdělávání je pravidelně organizováno odborníky v jednotlivých oborech laboratorní i klinické medicíny.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.