Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ráda bych Vás informovala o novém analyzátoru pro stanovování glykovaného hemoglobinu v laboratoři AeskuLab Hadovka. Od 5. 9. 2016 začínáme vyšetřovat vzorky pacientů na D-100 f. BioRad. Systém D 100 se vyznačuje pokročilou automatizací a vysokou kapacitou zpracování při využití technologie vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o spolupráci. Průchod vzorků laboratoří by velmi urychlilo, pokud by při požadavku vyšetření glykovaného hemoglobinu byla nabrána samostatná zkumavka s K3EDTA (jako na krevní obraz). Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
MUDr. Zdeňka Tondlová, vedoucí laboratoře AeskuLab Hadovka