Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Diagnostika O celiakii Aktuality O projektu Rady a tipy Odběrová místa

AeskuLab: Svět nám může závidět celoplošný bezplatný screeningový program diagnostiky karcinomu prsu

PRAHA, 8. října 2013

 
Společnost AeskuLab ve spolupráci s Českou lékařskou komorou uspořádala 4. října 2013 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague odborně vzdělávací seminář na téma „Moderní medicína = moderní laboratoř“. Ústředním motivem přednášek byla moderní diagnostika řady závažných chorob. Přednášející se zabývali léčebným využitím konopí v medicíně, moderní antiretrovirovou terapií u HIV pozitivních pacientů, včasnou diagnostikou pacientů s celiakií či diagnostikou karcinomu prsu v éře mamárního screeningu.

„Celý svět nám může závidět celoplošný bezplatný screeningový program diagnostiky karcinomu prsu, v rámci kterého mají všechny ženy od 45 let možnost bezplatného mamografického vyšetření. Díky tomu až 70 % všech nově zjištěných karcinomů spadá do prvního stádia onemocnění, kdy je léčba nejúspěšnější. Neméně důležité ale je, že pro pacientky se suspektním nálezem jsme schopni zajistit celé komplexní vyšetření včetně bioptického ověření a následnou léčbu. Na diagnostice a terapii se tak podílí tým lékařů, ve kterém spolupracují radiodiagnostik, patolog, onkolog, chirurg a další odborníci“, vyzdvihla kvalitu českého zdravotnictví v této oblasti MUDr. Markéta Trnková ze společnosti BIOLAB Praha.

Dvě přednášky byly věnovány celiakii, nemoci postihující 1 % evropské populace. Devět z deseti lidí netuší o své neschopnosti tolerovat lepek v potravě. „Celiakie není často diagnostikována ani v evropských zemích s vysokou znalostí klinické variability tohoto onemocnění“, podotkl MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jedná se o chorobu, kdy lepek, který je obsažen v pšenici, ječmenu, žitu a ovsu, poškozuje sliznici tenkého střeva. Může se projevit v jakémkoliv věku a často bývá doprovázena dalšími onemocněními. „Problémům spojených s celiakií pomůže bezlepková dieta. Vědci se snaží vyšlechtit kultivary obilovin s redukovaným obsahem gliadinu. Další vědecké práce se zabývají možností rozkladu glutenu při zpracování těsta a neutralizace gliadinu protilátkami“, řekl profesor RNDr. Jan Krejsek, CSc. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a dodal: „Podle stanovisek odborných společností pro pediatrii a gastroenterologii je doloženo důkazy, že pevná strava, včetně lepku, musí být zařazena do jídelníčku plně kojeného dítěte v období mezi 4. – 6. měsícem věku. V tomto období se totiž otevírá ve sliznici střeva tzv. „tolerizační okno“. Expozice potenciálně alergenním a škodlivým složkám potravy v tomto období vede k větší pravděpodobnosti jejich tolerance. Očekává se, že tento přístup povede k plošnému snížení rizika rozvoje imunopatologií včetně celiakie.“

Velkou diskuzi na eticko-právní rovině o informovanosti ošetřujících lékařů a informovanosti zaměstnavatele ve vybraných profesích spustila přednáška lékaře Hanuše Rozsypala z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce v Praze. Ten upozornil na to, že v loňském roce v České republice počet nově diagnostikovaných HIV pozitivních poprvé přesáhl 200 osob. Více než polovina z nich uvádí místo bydliště v hlavním městě.