Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Diagnostika O celiakii Aktuality O projektu Rady a tipy Odběrová místa

Jak zažádat pojištovnu o příspěvek

1) VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

Program Bezlepková dieta je určen pojištěncům VZP s diagnózou celiakie. VZP těmto svým klientům přispívá na nákup potravin bez lepku až 6000 korun ročně. Příspěvek je určen pro klienty do věku 26 let včetně (za předpokladu, že jsou nezaopatřenými dětmi - studenty). Je možné ho čerpat vždy za čtvrtletí zpětně a je určen na nákup bezlepkových potravin.


Základní podmínky
 • Příspěvek je určen pojištěnci VZP ve věku do 26 let včetně (za předpokladu, že jsou nezaopatřenými dětmi - studenty) s diagnózou celiakie (nutno doložit Potvrzením od lékaře).
 • Celková výše příspěvku je maximálně 6000 Kč / rok.
 • Příspěvek se čerpá za čtvrtletí vždy do maximální výše 1500 Kč. Žádosti o příspěvek je třeba podávat za uplynulé čtvrtletí zpětně vždy v nadcházejícím měsíci.
 • Žádosti o příspěvek je možné přijímat od 1. 4. 2013 (dále viz Podrobné podmínky získání příspěvku).
 • Příspěvek je poskytován na nákup potravin označených jako potraviny neobsahující lepek a je poskytován ve výši předložených dokladů za nákup potravin bez lepku. Podmínky uznání platebního dokladu jsou popsány v Podrobných podmínkách získání příspěvku.
 • Příspěvek je poskytnut po splnění stanovených podmínek s tím, že VZP ČR má právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu pro daný program a druh příspěvku.

Postup získání příspěvku
 • Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).
 • O příspěvek je možné žádat od 1. dubna 2013 (zpětně za období leden – březen 2013).
 • O příspěvek lze zažádat vždy za uplynulé čtvrtletí, tedy žádá se vždy jen první měsíc po skončení čtvrtletí (tj. v dubnu 2013 / červenci 2013 / říjnu 2013 / do 10. ledna 2014), a to zpětně za uplynulé čtvrtletí o příspěvek do výše 1500 Kč. Nevyzvednutá částka za příslušné čtvrtletí není načítána pro další čtvrtletí.
 • Příspěvek je vyplácen v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele.

K žádosti je nutné předložit:
 • potvrzení lékaře o diagnóze celiakie (Potvrzení_diagnózy_celiakie.pdf),
 • originály platebních dokladů na nákup potravin s označením bezlepková potravina nebo potravina bez lepku na částky v českých korunách s datem z příslušného čtvrtletí roku 2013.
Více informací zde: http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta/bezlepkova-dieta-podminky-pro-ziskani-prispevku


2) ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek v maximální výši 1 500 Kč ročně pro všechny bez rozdílu věku na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním, na bezlepkovu dietu a dietu při fenylketonurii, po předložení originálního dokladu o zaplacení nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě.

Více informací zde: http://www.zpskoda.cz/wysiwyg/brozury%202014/brzr_2014_prgrmy_WEB.pdf


3) ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Preventivní program pro celiaky, příspěvek do výše 1500,- Kč ročně bez omezení věku.

Více informací zde: http://www.cpzp.cz/clanek/3504-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2013.html


4) OZP - Oborová zdravotní pojišťovna

Příspěvek z fondu prevence na bezlepkové potraviny klientům nad 27 let věku, kteří v roce 2013 absolvují alespoň jeden z nabízených preventivních programů a jsou registrováni v Asistenční službě OZP a Vitakratě.

Více informací zde: http://www.ozp.cz/index.php?pro_dospele


5) RBP - Revírní bratrská pokladna

Příspěvek pro pojišťěnce bez rozdílu věku do 500,- Kč na nákup potravin dětem s diagnózou celiakie.

Více informací zde: http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/pojistenci-nad-19-let/


6) ZPMV - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Příspěvek ZPMV pro děti od 7 do 15 let (časově omezeno)
Zdravotní pojišťovna Mnisterstva vnitra, která jako jedna ze dvou pojišťoven dlouhodobě příspěvek na zakoupení bezlepkových potravin pro celiaky nenabízí, měla  od 1.4. do 30.6. 2013 v nabídce preventivní program "Zdravé dítě", ze kterého bylo možno čerpat 1000,- Kč na bezlepkové potraviny.

Více informací zde: http://www.zpmvcr.cz/prevence/2013/program-zdrave-dite1/


7) VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna

Bez příspěvku.