Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Historie laboratoře sahá do roku 1993. Dříve imunologická laboratoř IMUNO s.r.o., dnes AeskuLab Jirkov, poskytuje kompletní laboratorní vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, nukleární medicína.

Ke specializaci laboratoře AeskuLab Jirkov patří jak vyšetření vrozených vývojových vad (VVV), řada vyšetření infekčních onemocnění, tak např. i průtoková cytometrie, metody PCR. Vyšetření ELISA metodami je doplněno i stanovením pomocí radioizotopů.

Laboratoř poskytuje rovněž ambulantní péči v imunologické  a v hematologické ordinaci.


Historie


Imunoanalytická laboratoř vznikla jako privátní zdravotnické zařízení RNDr. Jarmily Pacákové v roce 1993 v Chomutově. V roce 1995 se laboratoř přestěhovala do Jirkova, Osvobození 1138. RNDr. Pacáková absolvovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy se zaměřením na biochemii, organickou chemii a jadernou chemii. V NsP v Chomutově pracovala v biochemické laboratoři od roku 1972. Tam také v roce 1976 zavedla první RIA metody. RIA laboratoř již tehdy začala pracovat pro spádovou oblast okresů Chomutov, Most, Louny. V roce 1985 přešla na oddělení nukleární mediciny při NsP Chomutov. RNDr. Pacáková má atestaci z klinické biochemie.

Privátní laboratoř se postupně rozšiřovala podle zájmu lékařů ze spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny na odbornosti klinické biochemie, hematologie, imunologie, laboratoř nukleární mediciny, alergologie, mikrobiologie, poskytování služeb antibiotického střediska. Koncem roku 1998 byl statut laboratoře změněn na právnickou osobu IMUNO s.r.o., kde jedinými společníky byli manželé Pacákovi. V roce 1999 začala při IMUNO pracovat imunologická ordinace s MUDr. Marií Zehnulovou, která přešla do IMUNO z KHS v Ústí nad Labem. Na požadavek bývalé nemocnice ve Vejprtech byla koncem roku 1998 převzata pod IMUNO biochemická laboratoř ve Vejprtech a podobně v roce 1999 biochemická laboratoř v Podbořanech. V roce 2001 přešla pod IMUNO biochemická laboratoř v Nemocnici následné péče v Mostě a závěrem roku 2003 oddělení klinické biochemie a hematologie včetně hematologické poradny v Nemocnici v Lounech.

Spektrum vyšetření v IMUNO bylo doplněno vyšetřeními mikrobiologické laboratoře v Žatci, která vznikla pod společností BIOPOST s.r.o. v roce 1992 (založil ji MUDr. Pavel Fischer - zemřel v roce 2000). Mikrobiologická laboratoř spolupracovala s IMUNO několik let a spolupráce vyústila v roce 1999 v majetkové propojení laboratoří, BIOPOST byl přejmenován na IMUNO-BIOPOST s.r.o. Mikrobiologická laboratoř měla vlastní varnu půd a to jak pro svoji potřebu tak i pro další mikrobiologické laboratoře. Kromě mikrobiologických vyšetření a parazitologie, bylo v roce 1999 rozšířeno spektrum vyšetření o mykologická vyšetření, také byla zavedena výroba autovakcín. K 1.1.2004 se obě společnosti IMUNO a IMUNO-BIOPOST sloučily pod společnost IMUNO.

V listopadu 2007 se zrealizovalo kapitálové spojení IMUNO s.r.o. a EUROMEDIC, jednatelem se stal MUDr.David Karásek. Od června 2014 patří laboratoř pod AeskuLab Holding, a.s., od července 2015 nese nový název - AeskuLab Jirkov.

Současnost


 LABORATOŘ V JIRKOVĚ

V budově Osvobození 1138, Jirkov se provádějí v rámci jednosměnného prodlouženého provozu (7-18 hod. Po-Pá) laboratorní vyšetření z odborností klinická biochemie, hematologie, nukleární medicina, alergologie a imunologie. Některá vyšetření z odbornosti nukleární mediciny se provádějí izotopovými metodami, k tomu je zřízeno izotopové pracoviště. Laboratorní vyšetření se provádějí pro praktické lékaře a ambulantní specialisty z regionu tvořeného okresy Chomutov, Louny, Most, včetně horských oblastí. Specializovaná vyšetření se provádí i pro pacienty lůžkových zařízení v regionu. Laboratorní vyšetření v uvedených odbornostech jsou dozorována kvalifikovanými lékaři i analytiky. V přízemí je odběrová místnost a i pracoviště imunologické ordinace. Elektronické přenosy žádanek a výsledků mezi jednotlivými pracovišti usnadňují včasnou dostupnost komplexních výsledků.

Laboratoř klinické biochemie a hematologie a transfúzního lékařství Louny

Pracoviště je umístěno na poliklinice v areálu nemocnice sv. Alžběty v Lounech. Provoz je nepřetržitý. Spektrum vyšetření tvoří biochemická a hematologická vyšetření pro potřeby jak lůžkových oddělení nemocnice Sv. Alžběty, tak pro praktické lékaře a ambulantní specialisty z Loun a okolí. Odborný dohled má kvalifikovaný lékař biochemik, lékařka hematoložka a biochemik analytik.

Laboratoř klinické biochemie Podbořany

Pracoviště je umístěno v nemocnici MEDICINA s.r.o. v Podbořanech. V rámci jednosměnného provozu zajišťuje provádění biochemických a základních hematologických vyšetření pro potřeby praktických lékařů a ambulantních specialistů z Podbořanska. Složitější laboratorní vyšetření se provádějí v Jirkově. Pracoviště je dozorováno lékařem biochemikem a vysokoškolákem analytikem.

SAMOSTATNÉ ODBĚROVÉ MÍSTNOSTI

Ve snaze zlepšit podmínky preanalytické fáze laboratorních vyšetření jsme vybudovali síť odběrových pracovišť, kde odběry provádí zdravotní sestra. Náš svoz pak zajistí vhodný a včasný transport odebraného materiálu na příslušné laboratorní pracoviště. Samostatné odběrové místnosti jsou umístěny v Mostě, Litvínově, Chomutově, Jirkově, Klášterci n.O., Meziboří, Lounech, Podbořanech, Vejprtech a Žatci.

AMBULANCE

Laboratoř AeskuLab Jirkov disponuje hematologickou ordinací, kterou vede MUDr. Miroslava Iblová.

PÉČE O POJIŠTĚNCE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Společnost má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami (VZP, ČN ZP, ZP MV ČR, VoZP, OZP, ZP Metal Aliance, ZP Škoda, HZP, RBP) působícími ve spádové oblasti.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.