Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi
Nestátní zdravotnické zařízení Laboratoř AeskuLab Vysočany je součástí Unilabs Holding Czech Republic a.s.. Poskytuje rozsáhlé spektrum laboratorních vyšetření, nejen rutinních, ale i vysoce specializovaných v různých oblastech moderní diagnostiky.

Součástí skupiny AeskuLab Holding a. s. se v červnu 2016 stala i laboratoř CentroLab s. r. o. působící na poliklinice Vysočany. Začleněním společnosti a sloučením s Laboratoří AeskuLab Vysočany došlo k rozšíření nabízených vyšetření, přechodu do nově zrekonstruovaných prostor s modernějším vybavením a technologií. Laboratoř tímto krokem nejen zvýšila kvalitu vyšetření, ale přiblížila se i zákazníkům využívajících služeb společnosti. Skupina AeskuLab je v současné době s více než 25 laboratořemi, 80 odběrovými místy a více než 1200 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice.

Laboratoř provádí vyšetření v odbornostech klinická biochemie a hematologie. Charakterem své činnosti se podílí na stanovení správné diagnózy, diagnostickém sledování průběhu onemocnění a jeho terapii.

V případě potřeby využívá laboratoř spolupráce se specializovanými akreditovanými pracovišti, především pro doplnění škály vyšetření, které laboratoř neprovádí a současně jako službu pro své klienty.

Provádíme rovněž vyšetření pro veterinární ordinace.

Laboratoř je vybavena nejmodernější technologií a personálně obsazena VŠ lékaři, analytiky a laboranty s atestacemi v příslušných odbornostech. Je zapojena do celostátního systému externí kontroly kvality a akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15 189.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.