Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi
Laboratoř AeskuLab Hodonín vznikla v roce 1995, původně jako společnost J&K LAB s.r.o. – biochemická a hematologická laboratoř. Byla založena RNDr. Dagmar Jaškovou, uznávanou odbornicí v oblasti klinické biochemie, která také dlouhá léta laboratoř vedla. Záměrem bylo využít dosavadní zkušenosti z řízení klinické laboratoře k zajištění co nejkomplexnějších služeb v oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie ambulantním pacientům v regionu Hodonínska a Břeclavska. Kvalitní servis pro praktické lékaře a specialisty v regionu vyžadoval vytvoření fungujícího systému svozu vzorků a následné distribuce výsledků vyšetření. V červenci 2010 se laboratoř J&K LAB začlenila do sítě laboratoří AeskuLab Holding, a. s. Za účelem zvyšování úrovně poskytovaných služeb se fúzí v červenci 2011 stala součástí laboratoří CEDELAB. 

Vedení laboratoře vždy dbalo na kvalitu nabízených služeb a prováděných vyšetření, proto jako jedna z prvních laboratoří v České republice získala certifikaci dle ČSN EN ISO 9001 v roce 2004 a následně i akreditaci dle ISO 15189 v roce 2006. Laboratoř zajišťuje vyšetření vzorků v oblastech klinické biochemie biochemie, imunochemie a hematologie. V červnu 2011 laboratoř rozšířila své služby o odběry vzorků, které provádí v nově vybudované odběrové místnosti. Tato činnost je opět předmětem akreditace laboratoře.

Hlavními zákazníky laboratoře jsou praktičtí lékaři a ambulantní specialisté z polikliniky v Hodoníně a v přilehlém regionu. Laboratoř své služby dále poskytuje veterinářům i samoplátcům. Pro spolupracující lékaře a další zákazníky nabízí laboratoř diagnostiku a konzultační činnost v oblasti klinické biochemie a hematologie, dále pak transport materiálu, distribuci výsledků – podle požadavků lékařů i v elektronické podobě, bezplatné poskytování odběrového materiálu, odvoz nebezpečného odpadu, ale i odborné semináře, které jsou nezbytnou součástí vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.