Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
AeskuLab Ostrava provádí vyšetření biologického materiálu v oborech klinická biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie a v některých dalších oborech laboratorní medicíny. 

Tato vyšetření jsou  nyní  prováděna zejména pro potřeby ambulantních lékařů různých specializací, zdravotnických  zařízení a veterinárních ordinací.

Diagnostická laboratoř AeskuLab Ostrava je uznána jako laboratoř zabývající se biochemickým screeningem vrozených vývojových vad prvního i druhého trimestru těhotenství. Je držitelem registračního listu vydaného Referenční laboratoří MZ ČR pro klinickou biochemii.

Laboratoř má od Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydáno povolení k provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologického materiálu odebraného dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců v rozsahu:
 • HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátky a antigenu p24
 • HBV metodou stanovení povrchového antigenu /HBsAg/ a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV/anti-HBc/
 • HCV metodou stanovení protilátky
 • Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením
 • Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin z moči
Kompletní kultivační bakteriologická a mykologická vyšetření klinického materiálu a stanovení citlivosti agens na antibiotika, resp. antimykotika kvalitativními i kvantitativními (MIC) metodami. 
Parazitologická vyšetření, včetně tropických parazitóz. 
Sérologická vyšetření většiny laboratorně diagnostikovaných infekcí.
Molekulární diagnostika (PCR) STI a TBC.
Imunologická vyšetření, včetně specializovaných vyšetření pro pracoviště klinické imunologie a alergologie.
STI = sexually transmitted infection 
HPV (zejména HR HPV = vysoce rizikové typy lidského papillomaviru, které mohou způsobit rakovinu děložního čípku.

Referenční rozmezí biochemických a hematologických vyšetření naleznete v sekci:
Žádanky a dokumenty
Laboratorní příručka - seznam vyšetření

 

Proč AESKULAB?

 • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
 • Široké spektrum vyšetření.
 • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
 • Desítky svozových tras.
 • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
 • Rychlá diagnostika onemocnění.
 • Odborné konzultace pro celou republiku.
 • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
 • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.