Patologie


Laboratoře patologie provádějí komplexní spektrum vyšetření v oblasti patologie a cytologie se zaměřením zejména na onkologickou problematiku. Díky erudovanému personálu a špičkovým technologiím poskytujeme rychlé a kvalitní zpracování vzorků standardními, i speciálními metodami včetně peroperačních vyšetření, dle standardních operačních postupů.

 

Histologická a cytologická vyšetření jsou v indikovaných případech doplněna o speciální metody imunohistochemie, histochemie a molekulární patologie. V rámci imunohistochemie naše laboratoře disponují širokým spektrem protilátek, které průběžně rozšiřujeme na základě nových doporučení odborné komunity. Laboratoř Praha je referenčním pracovištěm pro prediktivní patologii a vyšetřuje prognostické a prediktivní markery pro solidní nádory (převážně pro karcinomy prsu, plic a kolorektální karcinomy) metodami cytogenetiky a molekulární patologie. 

 

Cytologické laboratoře mají statut pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla dle zákona č. 372/2011 a ročně zpracují více než 600 000 vzorků. Konvenční cytologické stěry jsou doplněny o průkaz přítomnosti lidského papilomaviru (HPV) dle aktuálních indikačních kritérií. Mimo rámec screeningu provádíme vyšetření i metodou liquid base cytologie (LBC). Kromě gynekologické cytologie laboratoře zpracovávají i negynekologické vzorky, mezi ně patří např. punktáty štítné žlázy, mammy, cytologie moči apod.


Naše laboratoře jsou akreditovány ČIA a NASKL dle ČSN EN ISO 15189.
Společnost AeskuLab Patologie, k.s. má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Vyšetření samoplátců je účtováno dle ceníku zde

Odpovídající Laboratoře:

Laboratoř patologie a klinické cytologie, Aeskulab Patologie, Laboratoř Brno

Laboratoř patologie a klinické cytologie, Aeskulab Patologie, Laboratoř Čáslav

Laboratoř klinické cytologie, AeskuLab Patologie, Laboratoř Jindřichův Hradec

Laboratoř patologie, AeskuLab Mostiště

Laboratoř patologie a klinické cytologie, AeskuLab Patologie, Laboratoř Ostrava

Laboratoř patologie a klinické cytologie, Aeskulab Patologie, Laboratoř Praha

Laboratoř klinické cytologie, AeskuLab Patologie, Laboratoř Trutnov

Laboratoř klinické cytologie/IVF, AeskuLab Patologie, Laboratoř Vsetín