Dříve struma, nyní screening v těhotenství. Pozornost endokrinologů se během let přesunula

Datum publikace: 26.4.2022
V polovině 50. let minulého století byla diagnostika a léčba štítné žlázy zaměřena nejvíce na léčbu strumy (zvětšení štítné žlázy z nedostatku jódu), případně kretenismu a poruch způsobených nemožností odhalit vrozené vady štítné žlázy již v dětském věku. Nyní se odborníci daleko víc zaměřují na přesné rozpoznání obtíží spojených s poruchami štítné žlázy a na jejich adekvátní léčbu.   

Co říká Petra Hoskovcová z laboratoří AeskuLab?

V současnosti, díky povinné jodaci soli a neonatálnímu screeningu TSH prováděnému ihned po narození, se oblast zájmu endokrinologů, co se týká onemocnění štítné žlázy, může přesunout hlavně k časnému odhalení autoimunitních onemocnění a zhoubných i nezhoubných nádorů, které mohou způsobit jak hypotyreózu, tak hypertyreózu. Velmi důležité je také poměrně nedávné zahrnutí vyšetření štítné žlázy u těhotných v prvním trimestru do screeningového vyšetření,“ říká Petra Hoskovcová z Laboratoře klinické biochemie a hematologie AeskuLab Budějovická.
 
Klienty laboratoře požadujícími laboratorní vyšetření štítné žlázy jsou převážně praktičtí lékaři, internisté, ambulantní endokrinologové, ale i gynekologové, diabetologové a další specialisté, vzhledem k tomu, že funkce štítné žlázy v konečném důsledku ovlivňuje snad všechny oblasti fungování lidského těla.
 
Ročně pro tyto lékaře provádíme kolem 125 000 vyšetření tyreotropního hormonu TSH. U dvou třetin k tomu přistupuje vyšetření volného tyroxinu FT4 a zhruba u 10 % také vyšetření FT3. Co se týká tyreoglobulinu, lékaři ho požadují zhruba u 3% pacientů, stejně jako vyšetření protilátek proti TSH receptorům. Protilátky Anti TG a Anti TPO připadají na každé deváté až desáté vyšetření štítné žlázy,“ dodává Petra Hoskovcová.
 
Z toho 30% tvoří muži a 70% ženy. Zdálo by se tedy, že poměr ženy : muži by mohl být zhruba 2,5:1. „Ale mnoho pacientů z toho jsou pravděpodobně jenom preventivní vyšetření, nemusí to tudíž odrážet skutečné zvýšení procenta onemocnění štítné žlázy u žen oproti mužům. Když vezmeme pouze patologické výsledky, činily za loňský rok u mužů 11,9% z jejich počtu vyšetření TSH, u žen to bylo 17,2%. Tedy trochu vyšší podíl patologie, ale ne tak dramatický,“ upozorňuje bioanalytička z AeskuLabu.
 
To je ale jen hrubá statistika naší laboratoře. Pokud se podíváme na světové, nebo alespoň celorepublikové statistiky, jasně naznačují, že ženy ohrožené více než muži jsou. Podle některých údajů v odborné literatuře u hypotyreózy poměr oproti mužům činí dokonce šest až osm ku jedné, a ve věku nad 60 let se týká toto onemocnění až každé osmé ženy.
 

Objednat se na preventivní vyšetření štítné žlázy