Laboratoře

Laboratoř lékařské mikrobiologie
AeskuLab Mostiště

Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště 105

Mostiště

594 01

Laboratoř patologie
AeskuLab Mostiště

Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště 105

Mostiště

594 01