Laboratoř klinické biochemie a hematologie

AeskuLab Brno

 

 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie Brno patří mezi nejrychleji se rozvíjející laboratoře v AeskuLabu. Je charakteristická svým zrodem na zelené louce a během pár let několikanásobným navýšením počtu zpracovávaných vzorků a kreditu v regionu.

 

Základní popis

V současné době Laboratoř klinické biochemie a hematologie zpracovává denně přes 700 vzorků. Personál tvoří vysoce kvalifikovaní pracovníci jednotlivých laboratorních profesí. Přístrojově je vybavena nejmodernějšími automatizovanými systémy Atellica (Siemens). Do nabídky vyšetření patří i speciální analýza močových konkrementů či typizace a diagnostika paraproteinémií v séru i moči. Laboratoř se účastní dostupných systémů externího hodnocení kvality a je akreditovaná dle ISO 15189.

 

Specializace

Diagnostika a typizace paraproteinémií se v laboratořích klinické biochemie a hematologie Brno provádí v jako jediné naší laboratoři na Moravě.

Analýza močových konkrementů je jedinečná v celých laboratořích AeskuLab. Více na močové konkrementy.

 

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Laboratorní příručka a jiné dokumenty

Škrobárenská 502/1
Brno
617 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Tomáš Karlík
karlik.tomas@aeskulab.cz