Laboratoř klinické biochemie

AeskuLab Třešť

Laboratoř AeskuLab Třešť je detašovaným pracovištěm laboratoří AeskuLab Mostiště od 1. 7. 2009. Poskytuje služby pro lékaře Polikliniky Třešť a přilehlé spádové oblasti.

Laboratoř nabízí základní spektrum biochemických a hematologických vyšetření ze vzorků krve, séra, plazmy a moči. Laboratoř zároveň zajišťuje servis pro preanalytickou přípravu vzorků ze spádových oblastí Vysočiny před transportem do centrální laboratoře v Mostišti, aby byla zachována správná laboratorní praxe preanalytické fáze. Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní informační systém. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den. Předávání výsledků vyšetření lékařům probíhá jak elektronickou cestou, tak i v papírové podobě formou výsledkových protokolů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována prostřednictvím systému externího hodnocení kvality. Laboratoř se nachází v přízemí polikliniky.
http://www.poliklinika-trest.cz/sluzby/laboratore/

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Palackého 1334
Třešť
589 01
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Marie Dolinajcová
dolinajcova.marie@aeskulab.cz