Laboratoř klinické biochemie a hematologie

AeskuLab Budějovická

Nestátní zdravotnické zařízení AeskuLab Budějovická, Praha 4 – laboratoř klinické biochemie a hematologie - působí v oblasti laboratorní medicíny již od roku 1994. Původní laboratoře vzniklé fúzí společností Centromed, DTC a Medicon byly od 1. 8. 2009 sloučeny s laboratoří MUDr. Dana Šináglová s.r.o. a začleněny do skupiny Euromedic. V roce 2011 změnily laboratoře název na Laboratoře Euromedic s.r.o. V roce 2013 byly laboratoře prodány skupině AeskuLab.

Laboratoř provádí vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie a lékařské mikrobiologie. Charakterem své činnosti se podílí na stanovení správné diagnózy, diagnostickém sledování průběhu onemocnění a jeho terapii. V rámci svých vyšetření spolupracuje s lékaři a organizacemi provádějícími klinické studie a  řešícími výzkumné úkoly. Jejími klienty jsou i IVF centra a laboratoř v tomto smyslu prochází pravidelně audity Státního úřadu pro kontrolu léčiv.
 

Provádí rovněž vyšetření pro veterinární ordinace.
 

Laboratoř je vybavena nejmodernější technologií a personálně obsazena VŠ lékaři, analytiky a laboranty s atestacemi v příslušných odbornostech. Je zapojena do celostátního systému externí kontroly kvality a akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15 189.
 

Na podzim 2019 laboratoř AeskuLab Budějovická rozšířila svou činnost také o detašované pracoviště na poliklinice Sokolovská, nabízející lékařům ve spádové oblasti základní biochemická a hematologická vyšetření v režimu STATIM.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Antala Staška 1670/80
Praha 4 - Krč
140 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

Ing. Petra Hoskovcová
hoskovcova.petra@aeskulab.cz