Laboratoř klinické biochemie

AeskuLab Poděbrady

Laboratoř AeskuLab Poděbrady (dříve TOPLAB) se zabývá laboratorním vyšetřením biologických materiálů humánního původu.

Laboratoř poskytuje základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice), základní hematologická a koagulační vyšetření krve, specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, thyroidálních markerů, kostních markerů, vitamínu D, kardiálních markerů v krvi). Zároveň lze využít konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie či specializovaná laboratorní vyšetření v oboru imunologie, alergologie, mikrobiologie a DNA diagnostiky ve spolupráci s centrální laboratoří AeskuLab Praha

Samozřejmostí jsou související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu, distribuci výsledkových listů a poskytování laboratorních potřeb) nebo komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

Laboratoř nabízí své služby:

• ambulantním zařízením
• ostatním zdravotnickým zařízením
• samoplátcům
• cizincům

Laboratoř vlastní všechny požadované licence a má uzavřeny smlouvy a dohody se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Jiřího náměstí 39/15
Poděbrady
290 01
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:
RNDr. Milana Franková
frankova.milana@aeskulab.cz