Laboratoř klinické biochemie

Aeskulab Telč

Laboratoř AeskuLab Telč je detašovaným pracovištěm laboratoří AeskuLab Mostiště od 1. 1. 2008. Poskytuje služby pro lékaře Polikliniky Telč a přilehlé spádové oblasti.

Laboratoř nabízí základní spektrum biochemických a hematologických vyšetření ze vzorků krve, séra, plazmy a moči. Laboratoř zároveň zajišťuje servis pro preanalytickou přípravu vzorků ze spádových oblastí Vysočiny před transportem do centrální laboratoře v Mostišti, aby byla zachována správná laboratorní praxe v rámci preanalytické fáze. Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní informační systém. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den. Předávání výsledků vyšetření lékařům probíhá jak elektronickou cestou, tak i v papírové podobě formou výsledkových protokolů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována prostřednictvím systému externího hodnocení kvality. Laboratoř se nachází v prvním patře polikliniky.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Masarykova 330
Telč
588 56
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Hana Šuťaková
sutakova.hana@aeskulab.cz