Laboratoř patologie

Patomorfologická laboratoř Opava

Laboratoř byla založena v r. 1993 prim. MUDr. Josefem Palasem a nyní spolupracuje s dvaceti gynekologickými ambulancemi, dvěma lůžkovými zdravotnickými zařízeními a ambulancemi privátních chirurgů, dermatovenerologů, gastroenterologů, oftalmologů, otorinolaryngologů a veterinárních lékařů.

Laboratoř pravidelně plní podmínky Komise MZ a byla zařazena do Národního programu pro screening karcinomu děložního hrdla. Od 1.1.2022 byl Patomorfologické laboratoři v Opavě udělen Statut screeningového pracoviště v programu pro screening nádorů děložního hrdla do 31.12.2026.  

Zároveň je pracoviště registrováno v národním akreditačním středisku klinických laboratoří a je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL při ČLS JEP, které aktualizuje ve dvou letých cyklech. 

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Holasická 1104/56
Opava 5
747 05
Klientské centrum: 800 737 383
Akreditace