Svoz materiálu

K odběrům slouží odběrová místa v Praze a okolí. To umožňuje provádět odběry pacientů bez čekání a blízko místa bydliště. Provoz je zajištěn každý pracovní den. Pokud jsou odběry pacientů prováděny v ambulanci lékaře, lze pro odeslání vzorků do laboratoře a zpětné doručení výsledků využít svozovou službu laboratoře. Svoz provádíme vždy na základě vzájemné dohody, aby bylo co nejlépe vyhověno potřebám lékařů a ordinačním hodinám. Svoz je bezplatný. 
Na odběr krve mohou pacienti přijít na jakékoliv z téměř 85 odběrových míst AeskuLab po celé České republice.
 
Výsledky většiny rutinních vyšetření (kromě mikrobiologických a imunologických) jsou dodány svozovou službou písemně následující den po odeslání. Výsledky laboratorních vyšetření jsou pro lékaře dostupné na požádání bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu. Výsledky většiny vyšetření jsou tak dostupné týž den a přiřazují se podle použitého počítačového ambulantního programu do elektronických záznamů pacienta. Lékaři a určení vysokoškolští pracovníci laboratoře poskytují každý den konzultace k laboratorním vyšetřením a jejich účelnému ordinování.


Pro spolupráci s laboratoří AeskuLab lze uzavřít písemný smluvní vztah, ale postačující je i ústní dohoda o spolupráci. Vycházíme z předpokladu, že kvalita, šíře nabídky a rychlé zpracování materiálu včetně doručení výsledku je nejlepším předpokladem dlouhodobé spolupráce.
Výhody svozu AeskuLab:

Celorepublikový svoz vzorků prostřednictvím vlastní svozové služby.
Zajišťujeme žádanky a odběrový materiál (včetně materiálu pro cytologická vyšetření), po domluvě i praní prádla.
Distribuce výsledků v tištěné podobě (dostupné bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu).
Zajišťujeme správu, evidenci a likvidaci biologického odpadu, zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností.