Biochemie a hematologie

Laboratoře klinické biochemie a hematologie zajišťují základní i specializovaná vyšetření především hummánního ale i veterinárního původu. Laboratoře poskytují své služby ve vysoké kvalitě a jsou akreditovány dle normy ČSN EN 15189:2013. Vedle základních biochemických vyšetření, jako jsou jaterní, ledvinové, stanovují laboratoře také kostní markery, hormony, tumorové markery, široké spektrum hladin léků, vyšetření v rámci screeningu vývojových vad, elektroforetické metody a veškerá hematologická vyšetření

Odpovídající Laboratoře:

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Brno

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Budějovická

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab České Budějovice

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Hadovka

Laboratoř klinické biochemie, AeskuLab Hradec Králové

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Louny

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Mostiště

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Ostrava

Laboratoř klinické biochemie, AeskuLab Plzeň

Laboratoř klinické biochemie, AeskuLab Poděbrady

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, AeskuLab Teplice