Poskytované službyDiagnostické laboratoře Unilabs Holding Czech Republic a.s. jsou plně k dispozici svým klientům ze soukromých, veřejných i státních lékařských institucí a zařízení nejen širokým spektrem laboratorních vyšetření, ale v neposlední řadě i zaváděním nových vyšetřovacích metod. AeskuLab poskytuje prostřednictvím jednotlivých laboratoří podle požadavků i urgentní servis pro rychlou diagnostiku široké škály onemocnění.


Strategickým záměrem firmy není jen budování a zkvalitňování sítě vlastních laboratoří, ale rovněž pomoc zdravotnickým zařízením, která provozují svoje laboratoře v drtivé většině případů značně neefektivně. Naše metody přinášejí ve všech případech prokazatelné úspory. Výhodou je i možnost individuálně vyjít vstříc spolupracujícím lékařům v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.


Biochemická vyšetření jsou prováděna na plně automatizovaných linkách. Vybavení laboratoří je zajištěno dodavateli nejkvalitnějších přístrojů a zařízení v jednotlivých oborech.

Imunologie nabízí kromě standardních imunologických vyšetření také specializovaná vyšetření či vyšetření pro alergology. Mezi ně patří např. Alergen specifické IgE protilátky, komponentová diagnostika, multiplexové testy (ISAC, ALEX), eosinofilní kationický protein, IgG, aktivace bazofilů či histaminové intolerance. 

Patologická vyšetření mají v AeskuLab dlouhou tradici a laboratoř se tak staví do popředí zpracovatelů vzorků histologie, cytologie. Ty doplňují metody, jako je imunohistochemie, enzymatická histochemie, eletronová mikroskopie a genetika. 

mikrobiolog.jpg

 

OBCHODNÍ TÝM


Tým medicínských reprezentantů a specialistů Klientského centra zajišťuje komunikaci s lékařem a sestrou a zajistí optimální nastavení spolupráce s laboratoří. V průběhu spolupráce pak sbírá a řeší podněty týkající se nabídky služeb a jejího možného rozšíření, včetně zpětné vazby o spokojenosti s celkovým servisem. Medicínští reprezentanti navštěvují lékaře přímo v jeho ordinaci nebo jej telefonicky kontaktuje Klientské centrum. Odborné záležitosti řeší s klientem příslušní vedoucí laboratoří.S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI, CO PRO VÁS ZAJISTÍME?

  • přípravu smluvní dokumentace, uzavření smlouvy a jejich průběžnou aktualizaci
  • ​nastavení optimální doby svozu vzorků
  • podporu vzdělávání - odborné semináře, školení v terénu
  • dodávku informačních materiálů pro ordinace a pacienty
  • audity plnění legislativních požadavků ordinace (např. KHS, SÚKL, GDPR), odpadové hospodářství a další doplňkové služby
  • elektronickou komunikaci s laboratoří - výsledky a žádanky
  • nabídku preventivních porgramů, balíčků vyšetření, odborné kazuistiky k laboratorním výkonům
  • odběrový materiál
  • podporu růstu vaší praxe - marketingové spolupráce