Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi Logo necekejaztinaroste
Pracoviště je vybaveno moderní technikou nezbytnou ke kvalitnímu zpracování vzorků tak, aby nemohlo dojít k poškození vyšetřované tkáně a určení nesprávné diagnózy.

V laboratoři je používána řada moderních, počítači řízených přístrojů: autotechnikony (obr. 12), barvicí automaty (obr. 3,4), montovací automaty (obr. 567), "zalévací" parafinové pulty (obr. 8), mikrotomy (obr. 9), kryostaty (obr.1011).

Vzorky tkání jsou přiváženy vlastní dopravní službou do laboratoře tak, aby celý cyklus zpracování, který trvá zhruba 12 hodin, byl skončen do začátku ranní pracovní směny příštího dne. Bioptické vzorky jsou prohlédnuty lékařem a přikrojeny na menší částky, které projdou zhruba 10ti hodinovým cyklem v autotechnikonu, kde jsou tkáně zbaveny vody a prosyceny speciálním parafinem. Poté jsou vzorky přemístěny do kazet a na mikrotomech krájeny na 5-7μm tenké řezy. Řezy jsou přeneseny na předem nezaměnitelně označená podložní skla a barveny v barvicích automatech, které dovolují provádět současně několik barvicích metod. Na obarvené řezy jsou přikládány robotickým systémem krycí sklíčka a preparáty jsou předány lékařům k prohlížení pod mikroskopem a k diagnóze.

Imunohistochemické reakce jsou prováděny na parafinových nebo zmražených kryostatových řezech automatizovanými imunostainery Ventana BenchmarkUltra (obr. 13). Tyto přístroje provádějí přesné operace podle předem naprogramovaných protokolů od deparafinace až po vizualizaci antigenu chromogeny. Tím jsou zajištěny standardní podmínky při zpracování řezů. 

V těchto strojích je možné zpracovávat také požadavky na in-situ hybridizační metody s vizualizací stříbrem - SISH. Provádíme zejména zjišťování amplifikace genů HER2 a TOP2A a jejich poměr k CEN17. V imunohistochemické laboratoři jsou také prováděny fluorescenční in-situ hybridizační metody, které se dále vyhodnocují pod fluorescenčním mikroskopem (obr. 12).

Vzorky k histochemickému vyšetření přicházejí do laboratoře již hluboce zmražené. Vzorek je krájen na tenké řezy při teplotě -23°C v kryostatu (obr. 1011), na nichž jsou prováděny různé histochemické reakce. Výsledky některých speciálních reakcí je nutno pozorovat ve fluorescenčním mikroskopu (obr. 12).

Cytologické vzorky přicházejí do laboratoře buď jako nátěry nebo punktáty. Nátěry na podložních sklech jsou barveny příslušnou metodou barvicím automatem a překryty speciální krycí folií, která zabrání odbarvení a vyschnutí nátěru. Ze zaslaných tekutých punktátů jsou pomocí cytocentrifugy zhotoveny preparáty a barveny podobně jako výše.

Bližší informace o odběru a zpracování vzorků najdete v Příručce pro primární odběr vzorků.

 

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.