nadpis článku

Datum publikace: 16.11.2021
Koupili jste si za drahé peníze soubor místností a myslíte si, že vlastníte byt, ve kterém hodláte bydlet? Možná je to trochu jinak. V článku „ Prodám právo na byt. Zn. Draze “ (LN 25.10) píše autorka Eliška Nová toto: „Developeři zpravidla uvolňují byty k prodeji, jakmile mají po kupě potřebná povolovací razítka, nasmlouvané dodavatele a zajištěné financování… Nejedná se o nelegální postup, ale je k němu potřeba charakterové otrlosti.“ Charakterové otrlosti? To je ovšem velmi slabé slovo. Žádný byt ve skutečnosti v těchto případech ještě zatím neexistuje, – v lepším případě má developer potřebné povolení k jeho stavbě – ale to zdaleka neznamená nejen, že bude postaven, ale také že bude po dostavění stavebním úřadem – jako nezbytná podmínka jeho užívání – také řádně zkolaudován. A zde bych rád upozornil na problém o kterém se ani moc neví ani moc nepíše. A ten může být zcela zásadní.
Majitel domu v Praze 2 bez jakéhokoliv povolení, bez vědomí stavebního úřadu, jehož pracovníky ani do domu nepustil, nechal ve svém domě vystavět v půdním prostoru několik bytových jednotek, které vzápětí dychtivým zájemcům – dům je na velmi atraktivním místě – za drahé peníze prodal. Byty nejsou podle stavebního zákona zkolaudovány, tedy nemohou být ani užívány a stavební úřad zahájí s novými „vlastníky“ stavební řízení o kolaudaci nebo odstranění stavby. Problém je v tom, že tyto „byty“ nikdy být zkolaudovány nemohou, neboť stavba je v památkové reservaci a je vybudována v rozporu s památkovým zákonem. Ale, na druhou stranu, občané mají nejen řádné smlouvy o koupi bytu uzavřené s majitelem nemovitosti, ale dokonce mají výpis z katastru nemovitostí, kde je toto „právo“ řádně podle katastrálního zákona, zapsáno!