Biochemie a hematologie a Biochemie a hematologie

Laboratoře klinické biochemie a hematologie zajišťují základní i specializovaná vyšetření – např. stanoveni hladin hormonů, fertilitních hormonů, koncentrace tumormarkerů, vyšetřeni krevních skupin a antierytrocytárních protilátek.

Aeskulab Brno
Aeskulab Budějovická
Aeskulab České Budějovice
Aeskulab Hadovka
Aeskulab Hradec Králové
Aeskulab Jirkov
Aeskulab Mostiště
Aeskulab Ostrava
Aeskulab Plzeň
Aeskulab Poděbrady
Aeskulab Teplice