Genetics

En-Laboratoře AeskuLab zajišťují klientům ve spolupráci s laboratoří forenzní genetiky, spol. s.r.o. klinickou dna diagnostiku pro gynekology. V rámci služeb nabízíme široké spektrum genetických vyšetření.

Aeskulab Hadovka