Pathology

En-Patologická laboratoř zahrnuje oddělení: histologie, imunohistochemie, cytologie, histochemie, a veterinární patologie.
Histologické oddělení je základním kamenem každé bioptické laboratoře. Tkáň odebraná pacientovi - bioptický vzorek - je nejprve prohlédnut makroskopicky, popsán a zpracován na menší části dle zavedených postupů lege artis. U nádorů je samozřejmostí zpracování i okrajů excidované tkáně, aby bylo možno posoudit kompletnost chirurgické excize. Následně jsou vzorky automaticky zpracovány v autotechnikonu, kde jsou zbaveny vody a prosyceny parafinem.
Cytologické oddělení provádí tato vyšetření: gynekologická cytologie (PAP test, hodnocení dle Bethesdy), punktáty ze štítné žlázy, lymfatických uzlin a dalších orgánů, kloubní výpotky, punkce z mammy, punktáty tekutin tělesných dutin.
Cytologické oddělení hodnotí ročně desítky tisíc cytologických vyšetření nátěrů a punktátů. Tato vyšetření jsou prováděna zkušenými akreditovanými cytotechnology dle akreditovaných postupů (ČSN EN ISO 15189).

Aeskulab Mostiště
Aeskulab Patologie, Laboratoř Brno
Aeskulab Patologie, Laboratoř Čáslav
Aeskulab Patologie, Laboratoř Ostrava
Aeskulab Patologie, Laboratoř Praha
Aeskulab Patologie, Laboratoř Trutnov
Aeskulab Patologie, Laboratoř Vsetín