Provided services

Diagnostické laboratoře Unilabs Holding Czech Republic a.s. jsou plně k dispozici svým klientům ze soukromých, veřejných i státních lékařských institucí a zařízení nejen širokým spektrem laboratorních vyšetření, ale v neposlední řadě i zaváděním nových vyšetřovacích metod. AeskuLab poskytuje prostřednictvím jednotlivých laboratoří podle požadavků i urgentní servis pro rychlou diagnostiku široké škály onemocnění.


Strategickým záměrem firmy není jen budování a zkvalitňování sítě vlastních laboratoří, ale rovněž pomoc zdravotnickým zařízením, která provozují svoje laboratoře v drtivé většině případů značně neefektivně. Naše metody přinášejí ve všech případech prokazatelné úspory. Výhodou je i možnost individuálně vyjít vstříc spolupracujícím lékařům v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.


Biochemická vyšetření jsou prováděna na plně automatizovaných linkách. Vybavení laboratoří je zajištěno dodavateli nejkvalitnějších přístrojů a zařízení v jednotlivých oborech.