B5

Určeno pro mladé lidi, kteří se věnují závodnímu – výkonnostnímu sportu


Děti a dospívající mládež, obecně všichni kdo se aktivně věnují sportu, mají vyšší energetickou spotřebu a zvýšené nároky na regeneraci. Velmi důležitá je při aktivním sportu proto i skladba jídelníčku. Zejména zastoupení kvalitních bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů a minerálů je podstatné nejen pro sportovní výkon, ale také pro zdravý vývoj rostoucího organismu.

Projekt pravidelné laboratorní diagnostiky u sportující mládeže může včas podchytit nedostatek některých analytů v mladém organismu a dát tak doporučení k nezbytné úpravě životosprávy, případně i tréninkového zatížení.

 

Sledované parametry u sportující mládeže a dětí:

  • míra zatížení, přetrénovanost
  • zdravá životospráva sportovce
  • řešení již existujících problémů
  • růst a regenerace organismu
  • dostatek síly a energie pro zvládnutí denního penza činností
  • předcházet zranění, nemoci a únavě
  • nízká soustředěnost ve škole, riziko zranění při sportu