Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Laboratoř forenzní a lékařské genetiky navazuje a čerpá z dlouhé historie a zkušeností původní Laboratoře forenzní genetiky, která vznikla v roce 1998 v Brně jako nestátní zdravotnické zařízení a zařadila se mezi první pracoviště, která začala provádět forenzně genetická testování v České republice. Společnost v té době sídlila v budově Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Nicméně v rámci fúze společnosti, kdy se laboratoř stala součástí holdingu AeskuLab (od 31.3.2016), došlo i k přestěhování brněnského pracoviště do nových prostor centrální brněnské laboratoře Aeskulab Brno na ulici Škrobárenská 502/1.

Laboratoř forenzní a lékařské genetiky Aeskulab, k.s. jako jedno z mála genetických pracovišť v České republice nabízí vyšetření z oblasti forenzní i lékařské genetiky. Navíc se můžeme pyšnit i znaleckým pracovištěm v rámci oddělení forenzní genetiky, zapsaným v I. Oddíle seznamu znaleckých ústavů pro obor Zdravotnictví a obor Kriminalistika, a nabízet tak vyšetření spadající do oblasti identifikace osob a jejich příbuznosti, tzn. stanovení paternity, příbuzností i forenzní genetická vyšetření pro orgány činné v trestním řízení, včetně zajištění a dokumentace biologických stop.

V rámci oddělení lékařské genetiky pak naše laboratoř nabízí široké portfolio vyšetření, která nacházejí svá uplatnění v mnoha různých oblastech současné medicíny. Nabízíme tak nejmodernější genetické testy uplatňující se v gynekologii, hematologii, hepatologii, kardiologii, revmatologii, gastroenterologii, reprodukční medicíně, alergologii a imunologii, neurologii, onkologii a mnoha dalších oborech. Nabízíme genetické vyšetření nejčastějších mutací a polymorfismů (např. trombotické faktory, laktózová intolerance, fruktózová intolerance, hemochromatóza, cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, vyšetření mikrodelecí na chromozomu Y) a predispozicí (např. celiakie, Bechtěrevova nemoc – ankylozující spondylitida, narkolepsie, ateroskleróza). Nabízíme však i vysoce specializované genetické vyšetření (dědičné riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků, vyšetření rizika rozvoje karcinomu děložního čípku, prelinguální hluchota, Crohnova choroba, Wilsonova nemoc a další).

Stále se snažíme zavádět nejmodernější genetické postupy v rámci PCR diagnostiky, MLPA i sekvenování a rozšířit tak naše portfolio o další vyšetření vycházející z nejnovějších výzkumných poznatků a klinických studií. Naše nejnovější vyšetření také vychází ze současných snah personalizované medicíny léčit pacienta na základě jeho genetické výbavy.

Získané certifikáty a osvědčení laboratoře:
V srpnu 2009 byla společnost zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky pro obor zdravotnictví – specializace identifikace osob a určování příbuzenských vztahů analýzou DNA.

V květnu 2010 obdržela společnost rozhodnutím ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení k činnosti diagnostické laboratoře k provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárce.

V říjnu 2011 prošlo pracoviště posouzením akreditačních požadavků podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 a obdrželo „Osvědčení o akreditaci“ č. 432/2011 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

V roce 2012 došlo k rozšíření znaleckého oprávnění o obor kriminalistika, jež zahrnuje oprávnění pro vyhledávání, identifikaci, dokumentaci, zajištění stop biologického původů a forenzní genetiku.

V říjnu 2014 získalo pracoviště osvědčení o akreditaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 a obdrželo „Osvědčení o akreditaci“ č. 639/2014 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

V únoru 2016 bylo pracovišti osvědčení o akreditaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 prodlouženo a obdrželo „Osvědčení o akreditaci“ č. 80/2016 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Po přestěhování pracoviště do prostor centrální laboratoře AeskuLab Brno pak proběhl audit, kdy naše laboratoř úspěšně získala osvědčení o akreditaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 a obdrželi jsme „Osvědčení o akreditaci“ č. 727/2016 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.