Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

Historie laboratoře jako soukromého zdravotnického zařízení sahá na počátek roku 1993. Tehdy bylo toto pracoviště specializované na bioptická a cytologická vyšetření jako první v České republice privatizováno. Společnost HistoCyt s.r.o. (nyní AeskuLab Patologie, Laboratoř Čáslav) vznikla v roce 2005 a od března 2009 byla součástí skupiny samostatných právních subjektů Euromedic International. Od června 2014 je součástí skupiny Aeskulab holding, a.s., od července 2015 byla laboratoř přejmenována na AeskuLab Patologe, Laboratoř Čáslav. 


Laboratoř v Čáslavi patří mezi několik málo zdravotnických zařízení tohoto typu ve Středočeském kraji, která byla zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR do screeningového programu. Má dlouhodobou zkušenost s cytologickým screeningem karcinomu čípku děložního, který provádějí laborantky s mnohaletou praxí už z dob, kdy tento typ vyšetření nebyl zdaleka tak rozšířený. 


Laboratoř získala dne 21. 12. 2012 Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189.

Poskytuje standardní služby na úseku histologických a cytologických vyšetření.


Výsledky bioptického vyšetření u nekomplikovaných případů expeduje laboratoř na oddělení nemocnic či konkrétním lékařům zpravidla třetí až čtvrtý den od příjmu materiálu do laboratoře, u statimových vyšetření druhý den, výjimečně po domluvě i v den odběru excize po jejím včasném transportu do laboratoře.


V zájmu zkvalitňování a rozšiřování poskytované péče zasíláme výsledky i elektronickou cestou.

Výsledky gynekocytologických vyšetření jsou rozesílány jednotlivým gynekologickým ambulancím během týdne.


U diagnosticky složitějších případů časově náročnějších, které vyžadují rozšíření škály vyšetřovacích metod, zpracování zbytkového materiálu či druhé čtení, dostává klinický lékař předběžnou telefonickou informaci.


Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.