Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi Logo necekejaztinaroste
Historie laboratoře jako soukromého zdravotnického zařízení sahá na počátek roku 1993. Tehdy bylo toto pracoviště specializované na bioptická a cytologická vyšetření jako první v České republice privatizováno. Společnost HistoCyt s.r.o. (nyní AeskuLab Patologie, Laboratoř Čáslav) vznikla v roce 2005 a od března 2009 byla součástí skupiny samostatných právních subjektů Euromedic International. Od června 2014 je součástí skupiny Aeskulab holding, a.s., od července 2015 byla laboratoř přejmenována na AeskuLab Patologe, Laboratoř Čáslav. 


Laboratoř v Čáslavi patří mezi několik málo zdravotnických zařízení tohoto typu ve Středočeském kraji, která byla zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR do screeningového programu. Má dlouhodobou zkušenost s cytologickým screeningem karcinomu čípku děložního, který provádějí laborantky s mnohaletou praxí už z dob, kdy tento typ vyšetření nebyl zdaleka tak rozšířený. 

Laboratoř získala dne 21. 12. 2012 Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007.
Poskytuje standardní služby na úseku histologických a cytologických vyšetření.

Výsledky bioptického vyšetření u nekomplikovaných případů expeduje laboratoř na oddělení nemocnic či konkrétním lékařům zpravidla třetí až čtvrtý den od příjmu materiálu do laboratoře, u statimových vyšetření druhý den, výjimečně po domluvě i v den odběru excize po jejím včasném transportu do laboratoře.

V zájmu zkvalitňování a rozšiřování poskytované péče zasíláme výsledky i elektronickou cestou prostřednictvím MISE.
 
Výsledky gynekocytologických vyšetření jsou rozesílány jednotlivým gynekologickým ambulancím během týdne.

U diagnosticky složitějších případů časově náročnějších, které vyžadují rozšíření škály vyšetřovacích metod, zpracování zbytkového materiálu či druhé čtení, dostává klinický lékař předběžnou telefonickou informaci.

Veškerý odběrový materiál a žádanky na vyšetření poskytuje naše laboratoř zdarma.

Svoz vzorků a doručování laboratorních výsledků zajišťujeme ve vlastní režii.

Spolupracujícím lékařům laboratoře nabízíme v případě zájmu další doplňkové služby.

V případě zájmu o spolupráci či jakýchkoli problémů, nedostatků, připomínek, ev. dotazů nás, prosím, kontaktujte:

E-mail: patologie.caslav@aeskulab.cz
 
Tel.: 327 305 234


Svoz materiálu a výsledky vyšetření

Odvoz odebraného materiálu z jednotlivých ordinací a doručování laboratorních výsledků pacientů provádíme na základě vzájemné dohody, abychom co nejlépe vyhověli potřebám lékařů.

Svoz a doručování laboratorních výsledků provádíme ve vlastní režii.

Vytištěné laboratorní výsledky jsou doručovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den. Statimová vyšetření zařazujeme ke zpracování přednostně a výsledky sdělujeme neprodleně telefonicky či faxem.

Spolupracujícím lékařům nabízíme v případě zájmu zasílání výsledků elektronickou cestou.

Smluvním partnerům zajišťujeme další doplňkové služby: např. likvidaci infekčního odpadu, praní prádla, sterilizaci nástrojů. V případě zájmu o doplňkové služby kontaktujte manažera logistiky – Květoslava Špundu - na tel. 734 366 330 či e-mailu spunda.kvetoslav@aeskulab.cz.


Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.