Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi Logo necekejaztinaroste
Laboratoř Vsetín vznikla v roce 1993 jako Klinická laboratoř společnosti GYNEKO spol. s r.o. S účinností k 15. 4. 2013 se stala součástí společnosti AeskuLab.
Obchodní sdělení klientům laboratoře.

V současné době se laboratoř specializuje především na gynekologická cytologická vyšetření pro účely screeningu karcinomu děložního hrdla a andrologická vyšetření.
Laboratoř je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013 a je nositelkou mezinárodní značky ILAC – MRA. Skutečnost, že je již řadu let akreditovanou laboratoří, je závazkem k neustálému zlepšování poskytovaných služeb.

Činnost laboratoře zahrnuje:
• gynekologickou cytologii a screening karcinomu děložního hrdla
• andrologická vyšetření - vyšetření nativního spermatu – spermiogram

Gynekologická cytologie a screening karcinomu děložního hrdla

Laboratoř splňuje kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice stanovené Věstníkem MZ ČR a opakovaně získala doporučení MZ ČR k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.
Hodnocení nálezů gynekologické cytologie se řídí mezinárodně uznávanou klasifikací dle Bethesda 2014. V současné době laboratoř vyšetřuje ročně okolo 60 tisíc skel s každoročním přírůstkem.
Bližší informace o odběru a zpracování vzorků najdete v Příručce pro odběr primárních vzorků.

Lékaři
V laboratoři pracuje vedoucí laboratoře prim. MUDr. Petr Mičulka, prim. MUDr. Ingrid Švarcová, Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. a MUDr. Zdeněk Fiala. Všichni jmenovaní lékaři patří mezi vynikající patology s dlouholetou praxí a zajišťují vysokou kvalitu hodnocení preparátů. Odborným garantem prováděných vyšetření v laboratoři je MUDr. Markéta Trnková.

Laborantky
Všechny naše cytologické laborantky prošly školou – Evropským projektem povolání cytotechnologů, své odborné vzdělání si neustále doplňují v rámci politiky kvality laboratoře.
V současné době u nás pracuje sedm laborantek a tři administrativní pracovnice laboratoře.

Přístrojové vybavení
Cytologické preparáty hodnotíme systémem Bethesda, Barvíme podle PAPa na barvícím automatu Stainer COT. Používáme nejmodernější mikroskopy Olympus a Nikon (včetně badatelského mikroskopu s možností foto i video záznamu).

Svoz vzorků
Svoz vzorků je zajištěn na základě individuální domluvy s odesílajícím lékařem prostřednictvím svozové služby společnosti.

Každý náš lékař má zdarma k dispozici
Žádanky, sklíčka, cytobrushe, fixační roztoky a kádinky, transportní krabičky, kompletní zajištění svozu a dovozu materiálu a výsledků v papírové podobě, dále doručení výsledků přímo do Vašeho programu přes internet – data jsou zabezpečena, a je zajištěna konverze datových formátů dle potřeb Vašeho programu (laboratorní informační systém WinZis).


Spermiogramy
V naší laboratoři máme dlouholeté zkušenosti s řešením mužské neplodnosti. V dnešní době se laboratoř specializuje na vyšetření spermatu – nativní spermiogram.
Bližší informace o odběru a zpracování vzorků najdete v Příručce pro odběr primárních vzorků.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.