Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
AeskuLab k.s. – Laboratoř forenzní a lékařské genetiky, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, je znalecké pracoviště zapsané v I. oddíle Seznamu znaleckých ústavů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, pro obory znalecké činnosti:
- Obor zdravotnictví – identifikace osob a určování příbuzenských vztahů analýzou DNA
- Obor kriminalistika – vyhledávání, identifikace, dokumentace a zajištění stop biologického původu, forenzní genetika

Nabízené služby
• vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu znaleckého oprávnění společnosti
• vyhotovení znaleckých posudků do jednoho měsíce od obdržení opatření/usnesení/žádosti
• konzultační a poradenská činnost pro policejní orgány, státní zástupce, soudce, advokáty a ostatní laickou i odbornou veřejnost

Kriminalistika
Poskytujeme orgánům činným v trestním řízení komplexní služby znaleckého zkoumání, které zahrnují veškeré úkony od odběrů vzorků a zajištění stop, přes jejich laboratorní analýzu, zpracování výsledků, porovnání profilů, statistické vyhodnocení, až po vyhotovení písemného znaleckého posudku v dohodnutém termínu.
Ceny znaleckých posudků se řídí prováděcí vyhláškou č. 37/67 Sb. ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb. k zákonu 36/67 Sb. (O znalcích a tlumočnících).

Zdravotnictví
V tomto oboru vypracováváme znalecké posudky především na základě usnesení soudů v civilním řízení nebo zadání dalších státních orgánů, ale nabízíme je i pro soukromé zadavatele. Nejčastěji žádané jsou paternitní testy (testy otcovství).
Ceny znaleckých posudků se stanoví prováděcí vyhláškou č. 37/67 Sb. ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb. k zákonu 36/67 Sb. (O znalcích a tlumočnících). Pro soukromé zadavatele je možné stanovení celkové ceny dohodou (smluvní cena).

Podrobnější informace
e-mail: Pexa.Tomas@aeskulab.cz
Tel.: +420 515 511 461

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.