Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
AeskuLab Patologie - Laboratoř Praha - je bioptická, cytologická, histochemická a cytogenetická laboratoř, založená v roce 1993. 
Laboratoř je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 a nositelkou mezinárodní značky ILAC – MRA.Činnost laboratoře zahrnuje celé spektrum oboru patologie, se zvláštním zaměřením na diagnostiku nádorů prsu, dermatopatologii, patologii urogenitálního a zažívacího traktu, a veterinární patologii.Velké zkušenosti má pracoviště také v oblasti diagnostiky mozkových nádorů. Laboratoř poskytuje konzultační vyšetření pro celou ČR a je napojena na Komplexní Onkologická Centra (KOC).
Imunohistochemické oddělení disponuje širokým spektrem diagnostických protilátek, včetně kompletní palety prognostických a prediktivních markerů nádorových onemocnění. 

Z cytogenetických metod je laboratořakreditovaná ČIA pro in situ hybridizační vyšetření (FISH/CISH) ke stanovení HER2- neu.
Laboratoř jeakreditovaná MZ ČR k provádění gynekologické cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla a ročně vyšetří kolem 100 000 těchto vzorků.Cytologické oddělení provádí dále cytologická vyšetření štítné žlázy, plic, punktátů dutin, aj.
Histochemické oddělení pokračuje v tradici laboratoře prof. Lojdy. Specializuje se na diagnostiku celiakální sprue, malabsorpčního syndromu a defektů enzymů kartáčového lemu enterocytů.
V laboratoři pracuje početný tým odborníků – specializovaných lékařů a vysoce kvalifikovaných laborantek a screenerek.
Špičkové technické vybavení umožňuje rychlé a kvalitní zpracování vzorků standardními metodami včetně peroperačních vyšetření. Pro klinické lékaře organizuje laboratoř klinickopatologické semináře a aktivně se účastní konferencí a vědecko-výzkumných projektů.Laboratoř zajišťuje svoz materiálů a distribuci výsledků podle požadavků kliniků i v elektronické podobě.

Společnost AeskuLab Patologie má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Vyšetření samoplátců je účtováno paušální sazbou podle ceníků.Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.