Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi
Nestátní zdravotnické zařízení AeskuLab Budějovická – laboratoř klinické biochemie a hematologie - působí v oblasti laboratorní medicíny již od roku 1994. Laboratoře působí na Poliklinice Budějovická od roku 1996. Původní laboratoře vzniklé fúzí společností Centromed, DTC a Medicon byly od 1. 8. 2009 sloučeny s laboratoří MUDr. Dana Šináglová s.r.o. a začleněny do skupiny Euromedic. V roce 2011 změnily laboratoře název na Laboratoře Euromedic s.r.o. V roce 2013 byly laboratoře prodány skupině AeskuLab. Od července 2015 mají laboratoře nový název - AeskuLab Budějovická. 
 

Personální zajištění

Vysoce kvalifikovaný, profesionální zdravotnický personál pracuje pod vedením zkušených specialistů v oboru klinické biochemie. Další specialisté, hematolog a imunolog, pracují v laboratoři jako odborní konzultanti.

Odborné služby

Odběry materiálu na vyšetření provádíme ve čtrnácti odběrových centrech. Při odběrech krve používáme moderní, uzavřený vakuový systém odběrových zkumavek a jehel. Laboratoře Budějovická, oddělení klinické biochemie a hematologie  provádí biochemická, hematologická, imunologická a sérologická vyšetření.

Výsledky

Biochemické a hematologické výsledky vyšetření jsou k dispozici v den odběru materiálu. Jejich distribuce probíhá v tištěné formě, popř. elektronickým přenosem.

Doplňkové služby

Kromě služeb odborných nabízíme i služby doplňkové, např. zdarma dodáváme odběrový materiál a žádanky na vyšetření do ordinací, které si samy odebírají materiál a vlastní dopravou svážíme tento materiál do laboratoře. Prostřednictvím našich smluvních partnerů můžeme zajistit i odvoz a likvidaci infekčního odpadu či praní pracovního prádla.

Technické zajištění

Laboratoř je vybavena špičkovou laboratorní technikou předních světových výrobců (ROCHE, Sysmex, Siemens, Instrumentation Laboratory, Iris Diagnostics apod). Moderní počítačová síť umožňuje komfortní vzájemnou komunikaci mezi laboratoří a ordinujícími lékaři i ostatními klienty.

Smluvní ZP

Na základě Smlouvy o úhradě zdravotní péče pracujeme pro klienty všech zdravotních pojišťoven.

Všechna laboratorní vyšetření, eventuálně konzultace, provádíme také bez doporučení lékaře na žádost fyzických či právnických osob za přímou úhradu.


Služby pro zdravotnická zařízení

 • vyšetření Vašich pacientů dle Vašich požadavků
 • doplňkové služby (odběrový materiál, žádanky, svoz materiálu, distribuce nálezů, zprostředkování likvidace infekčního odpadu a praní pracovního prádla)

Služby pro veterinární ordinace

 • laboratorní vyšetření dle Vašich požadavků

Služby pro soukromé osoby

 • preventivní laboratorní vyšetření dle Vašeho přání
 • preventivní laboratorní vyšetření se zřetelem na riziko kardiovaskulárních chorob
 • preventivní laboratorní vyšetření se zřetelem na riziko některých onkologických onemocnění
 • testy na HIV/AIDS, pro výjezdy do zahraničí CERTIFIKÁT v anglickém jazyce
 • doplňkové služby - termín odběru mimo odběrové hodiny dle vašich časových možností
 • možnost vyzvednutí nálezu osobně

Proč AESKULAB?

 • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
 • Široké spektrum vyšetření.
 • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
 • Desítky svozových tras.
 • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
 • Rychlá diagnostika onemocnění.
 • Odborné konzultace pro celou republiku.
 • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
 • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.