Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

Nestátní zdravotnické zařízení AeskuLab Budějovická – laboratoř klinické biochemie a hematologie - působí v oblasti laboratorní medicíny již od roku 1994. Původní laboratoře vzniklé fúzí společností Centromed, DTC a Medicon byly od 1. 8. 2009 sloučeny s laboratoří MUDr. Dana Šináglová s.r.o. a začleněny do skupiny Euromedic. V roce 2011 změnily laboratoře název na Laboratoře Euromedic s.r.o. V roce 2013 byly laboratoře prodány skupině AeskuLab. Od července 2015 mají laboratoře nový název - AeskuLab Budějovická.

Laboratoř provádí vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie a lékařské mikrobiologie. Charakterem své činnosti se podílí na stanovení správné diagnózy, diagnostickém sledování průběhu onemocnění a jeho terapii. V případě potřeby využívá laboratoř spolupráce se specializovanými akreditovanými pracovišti, především pro doplnění škály vyšetření, které laboratoř neprovádí a současně jako službu pro své klienty. V rámci svých vyšetření spolupracuje s lékaři a organizacemi provádějícími klinické studie a  řešícími výzkumné úkoly. Jejími klienty jsou i IVF centra a laboratoř v tomto smyslu prochází pravidelně audity Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Provádí rovněž vyšetření pro veterinární ordinace.

Laboratoř je vybavena nejmodernější technologií a personálně obsazena VŠ lékaři, analytiky a laboranty s atestacemi v příslušných odbornostech. Je zapojena do celostátního systému externí kontroly kvality a akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15 189.

Na podzim 2019 laboratoř AeskuLab Budějovická rozšířila svou činnost také o detašované pracoviště na poliklinice Sokolovská, nabízející lékařům ve spádové oblasti základní biochemická a hematologická vyšetření v režimu STATIM.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.