Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
AeskuLab Hradec Králové (dříve Vislab) je společnost provozující biochemickou, imunologickou a hematologickou laboratoř, která provádí vyšetření z krve, séra, moče, plasmy a stolice. Laboratoř rovněž provádí odběr primárních vzorků – konkrétně krevní odběry, ostatní typy vzorků laboratoří odebírány nejsou. První laboratoř na Poliklinice I byla vytvořena již v na začátku 60. let při interní ambulanci.

Vyšetřovaly se krevní obrazy a moč. Při vytváření koncepce lékařského oboru klinické biochemie se při tehdejším OÚNZ ustanovilo oddělení klinické biochemie pro ambulantní pacienty pod metodickým vedením Fakultní nemocnice. Paleta vyšetření byla rozšířena o základní biochemické metody pro metabolismus tuků, jaterních testů a glukózy pro diabetologickou poradnu. Množství vyšetření se dále rozrůstalo spolu s technickým vybavením a stálým vedením lékaře.

Soukromá laboratoř vznikla privatizací v r. 1999 při rušení okresů, jako zřizovatele státních zdravotnických zařízení. Od 1. 12. 2015 je laboratoř součástí skupiny AeskuLab. Je vybavena moderní laboratorní technikou a pokrývá všechna dostupná vyšetření pro klinickou biochemii a hematologii na úrovni všeobecných, dětských i odborných ambulancí.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.