Odběrová místa Kariéra Firemní kultura GDPR Logo Bezlepkovi
Laboratoř AeskuLab Poděbrady (dříve TOPLAB) se zabývá laboratorním vyšetřením biologických materiálů humánního původu.

Laboratoř poskytuje:

• základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice),

• základní hematologická a koagulační vyšetření krve,

• specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, thyroidálních markerů, kostních markerů, vitamínu D, kardiálních markerů v krvi),

• konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie,

• specializovaná laboratorní vyšetření v oboru imunologie, alergologie, mikrobiologie a DNA diagnostiky ve spolupráci s centrální laboratoří AeskuLab Praha

• související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu, distribuci výsledkových listů a poskytování laboratorních potřeb),

• komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

Laboratoř nabízí své služby:

• ambulantním zařízením
• ostatním zdravotnickým zařízením
• samoplátcům
• cizincům

Laboratoř vlastní všechny požadované licence a má uzavřeny smlouvy a dohody se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Akreditace laboratoře

Laboratoř AeskuLab Poděbrady je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 pod č. 8030 s platností do 11. 11. 2014. Akreditace představuje nejvyšší oficiální ocenění kompetence a kvalifikace laboratoře provádět definovaný okruh specializovaných laboratorních vyšetření.

Předmětem akreditace je vyšetřování biologického materiálu a laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie a odběr biologického materiálu v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.

Akreditační audit byl proveden Českým institutem pro akreditaci o.p.s., který je založen vládou České republiky. Certifikát má celoevropské (EA) i celosvětové (ILAC, IAF) uznání.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.