Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Laboratoř AeskuLab Poděbrady (dříve TOPLAB) se zabývá laboratorním vyšetřením biologických materiálů humánního původu.

Laboratoř poskytuje:

• základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice),

• základní hematologická a koagulační vyšetření krve,

• specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, thyroidálních markerů, kostních markerů, vitamínu D, kardiálních markerů v krvi),

• konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie,

• specializovaná laboratorní vyšetření v oboru imunologie, alergologie, mikrobiologie a DNA diagnostiky ve spolupráci s centrální laboratoří AeskuLab Praha

• související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu, distribuci výsledkových listů a poskytování laboratorních potřeb),

• komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

Laboratoř nabízí své služby:

• ambulantním zařízením
• ostatním zdravotnickým zařízením
• samoplátcům
• cizincům

Laboratoř vlastní všechny požadované licence a má uzavřeny smlouvy a dohody se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.


Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.