Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
Centrální laboratoře AeskuLab Mostiště jsou největším privátním zařízením laboratorní medicíny v kraji Vysočina. Laboratoře sídlí v areálu Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti u Velkého Meziříčí, která se zaměřuje na ortopedickou operativu (náhrady velkých kloubů), robotickou chirurgii systémem da Vinci a specializované chirurgické programy (bariatrie, onkochirurgie, urochirurgie).
Laboratoře AeskuLab Mostiště jsou akreditované zdravotnické laboratoře dle ISO 15189 zahrnující Laboratoř klinické biochemie a hematologie, Laboratoř klinické mikrobiologie a Laboratoř patologie a klinické cytologie.

Pro spolupracující lékaře a nemocniční zařízení nabízí laboratoře diagnostiku a konzultační činnost v oblasti klinické biochemie a hematologie, patologie a klinické cytologie a lékařské mikrobiologie. Zajišťujeme transport vzorků od lékařů do laboratoře, distribuci výsledků v písemné i elektronické formě, bezplatně poskytujeme odběrový materiál a odvoz nebezpečného odpadu. V rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků pořádáme odborné semináře a další odborné aktivity.


Historie laboratoří
Historie laboratoří AeskuLab Mostiště se datuje od května roku 1999, kdy založili Ladislava Cejpková a MUDr. Ivo Dedek specializovanou virologickou laboratoř v Brně-Juliánově. Její personál tvořily pracovnice bývalé virologické laboratoře Krajské hygienické stanice, vedené MUDr. RNDr. Hanou Hlavovou. V listopadu 2004 koupil tuto laboratoř MUDr. Viktor Růžička a následně, ještě v tomto roce, došlo k převzetí nemocniční laboratoře v Mostišti, která pod hlavičkou CEDELAB zahájila provoz v lednu 2005. V první polovině roku 2005 probíhala přístavba nového podlaží laboratorního a administrativního pavilonu, do kterého se v srpnu téhož roku přestěhoval provoz klinické biochemie, hematologie a krevní banky (tehdy Klinická laboratoř). Vznikla moderní sálová laboratoř, která byla vybavena nejmodernějšími technologiemi, včetně analytické linky s dopravníkem vzorků. Tímto byla zahájena realizace záměru vybudovat v nemocnici multioborové laboratorní pracoviště pod jednou střechou. V dalším kroku, v září roku 2005, byl v uvolněných suterénních prostorách po drobné rekonstrukci zahájen provoz moderně vybavené patologické laboratoře. V říjnu 2006 byl po akvizici do laboratorního pavilonu přestěhován provoz mikrobiologické laboratoře, která doposud sídlila na poliklinice ve Velkém Meziříčí. V lednu 2008 byla převzata pod hlavičku CEDELAB laboratoř na poliklinice v Telči a následně v červenci 2009 i laboratoř na poliklinice v Třešti. V březnu roku 2009 byl převeden do Mostiště laboratorní provoz z polikliniky ve Velkém Meziříčí, kde zůstalo pouze sběrné místo. Proměny ve smyslu rozšiřování spektra poskytované péče i regionální působnosti byly završeny v červenci 2010, kdy se po akvizici stala součástí uskupení CEDELAB laboratoř v Hodoníně, doposud provozovaná pod značkou J&K LAB. V lednu 2011 byla převedena virologická laboratorní diagnostika z Brna do Mostiště. Od října roku 2006 jsou laboratoře AeskuLab Mostiště součástí skupiny Svět zdraví, která se následně transformovala na AeskuLab Holding. V současnosti je provozovatelem laboratoří AeskuLab Mostiště obchodní společnost AeskuLab, k.s.. Značka CEDELAB byla zachována až do února roku 2016. Od února roku 2016 převzaly laboratoře na Mostišti, v Telči a Třešti název AeskuLab.

Laboratoř klinické biochemie a hematologie
Laboratoř klinické biochemie a hematologie je integrované pracoviště pracující v nepřetržitém provozu. Vzhledem k charakteru nemocniční laboratoře, provádí i specializovaná vyšetření jako např. kardiomarkery (Troponin, BNP), parametry akutních zánětlivých stavů (Interleukin-6, Prokalcitonin) a vyšetření imunohematologická. Laboratoř rovněž zajišťuje provoz krevní banky.

Laboratoř vedle specializovaných testů nabízí rozsáhlé spektrum biochemických, imunochemických, sérologických, hematologických a imunohematologických vyšetření ze vzorků krve, séra, plazmy, moči a stolice. Je vybavena výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní informační systém. Výsledky vyšetření jsou k dispozici již v den přijetí vzorku. Součástí laboratorní diagnostiky v daných odbornostech je hodnocení a interpretace nálezů. Předávání výsledků vyšetření lékařům probíhá jak elektronickou cestou, tak i v papírové podobě formou výsledkových protokolů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována prostřednictvím systému externího hodnocení kvality.
Na centrální Laboratoř klinické biochemie a hematologie v Mostišti jsou navázána detašovaná pracoviště v Telči a Třešti.

Laboratoř klinické mikrobiologie
V laboratoři se provádí cílená kultivace a identifikace nejdůležitějších bakteriálních agens z klinického materiálu (stolice, moč, sputum, hnis, hemokultury, punktát, exsudát) a z výtěrů a stěrů (krk, nos, jazyk, spojivkový vak, ucho, kůže, vagína, cervix, uretra). Dále mikroskopické vyšetření mikrobiálního obrazu poševního a přímých preparátů z klinického materiálu (hnis, sputum, aj.) Jsou prováděna i základní parazitologická vyšetření. Lékaři-mikrobiologové zajišťují odborné konzultace k mikrobiologickým nálezům a antibiotické terapii.

Laboratoř patologie a klinické cytologie
Laboratoř v oborech histopatologie a cytologie provádí základní i specializované metody zpracování
a barvení tkání, včetně vyšetření histochemických a zejména imunohistochemických, se širokou výbavou protilátek pro onkologickou i neonkologickou diagnostiku. Laboratoř nabízí vyšetření širokého spektra bioptického i cytologického materiálu mimo gynekologickou cytologii.
Pracoviště je vybaveno moderní technikou firem Thermo Scientific - Shandon, Intelsint, Leica
a imunostainerem Ventana – Roche. Úsek morfometrie používá software obrazové analýzy Laboratory Imaging.

Laboratoř úzce spolupracuje s Nemocnicí sv. Zdislavy a.s., která je zároveň Centrem robotické chirurgie kraje Vysočina - robotický systém da Vinci, IntuitiveSurgical. Laboratoř zajišťuje podrobné vyšetření resekátů v rámci robotické operativy Centra, které je od roku 2007 významným poskytovatelem robotických operací v ČR s nejvyšším počtem provedených roboticky asistovaných radikálních prostatektomií pro karcinom prostaty. Lékaři laboratoře se specializují na problematiku uropatologie, zejména karcinomu prostaty.
Mimo NsZ Mostiště zajišťuje laboratoř bioptickou a cytologickou diagnostiku i pro další odborné ambulance, především pro kraj Vysočina, oblast Brna a Blanska, zejména v odbornostech dermatologie, gastroenterologie, urologie, pneumologie, všeobecné chirurgie, gynekologie
a stomatologie.

Laboratoř dodává na vyžádání odběrové nádobky i fixační roztoky připravené k přímému použití. Doprava vzorků a distribuce nálezů je plně zajištěna svozovými řidiči – zaměstnanci AeskuLab k.s. Výsledky jsou denně expedovány též v elektronické formě v zabezpečeném formátu DASTA MZ ČR.


Laboratoř AeskuLab Třešť
Laboratoř AeskuLab Třešť je detašovaným pracovištěm laboratoří AeskuLab Mostiště od 1. 7. 2009. Poskytuje služby pro lékaře Polikliniky Třešť a přilehlé spádové oblasti. Nabízí základní spektrum biochemických a hematologických vyšetření ze vzorků krve, séra, plazmy a moči. Laboratoř zároveň zajišťuje servis pro preanalytickou přípravu vzorků ze spádových oblastí Vysočiny před transportem do centrální laboratoře v Mostišti, aby byla zachována správná laboratorní praxe preanalytické fáze. Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní informační systém. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den. Předávání výsledků vyšetření lékařům probíhá jak elektronickou cestou, tak i v papírové podobě formou výsledkových protokolů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována prostřednictvím systému externího hodnocení kvality. Laboratoř se nachází v přízemí polikliniky.
http://www.poliklinika-trest.cz/sluzby/laboratore/

Laboratoř AeskuLab Telč
Laboratoř AeskuLab Telč je detašovaným pracovištěm laboratoří AeskuLab Mostiště od 1. 1. 2008. Poskytuje služby pro lékaře Polikliniky Telč a přilehlé spádové oblasti. Nabízí základní spektrum biochemických a hematologických vyšetření ze vzorků krve, séra, plazmy a moči. Laboratoř zároveň zajišťuje servis pro preanalytickou přípravu vzorků ze spádových oblastí Vysočiny před transportem do centrální laboratoře v Mostišti, aby byla zachována správná laboratorní praxe v rámci preanalytické fáze. Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní informační systém. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den. Předávání výsledků vyšetření lékařům probíhá jak elektronickou cestou, tak i v papírové podobě formou výsledkových protokolů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována prostřednictvím systému externího hodnocení kvality. Laboratoř se nachází v prvním patře polikliniky.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.