Testy HPV už téměř rok patří do preventivního schématu. Počet vyšetřených žen násobně vzrostl, vysoce riziková jsou tři procenta

Datum publikace: 21.9.2021
- Diagnostika HPV infekce je od nového roku součástí screeningového programu i v České republice a týká se žen, které dosáhnou 35. a 45. věku života. „Předběžné výsledky ukazují, že mezi vyšetřenými ženami je asi 8 % high risk HPV pozitivních, a z toho u třetiny je přítomen vysoce rizikový genotyp HPV 16,“ říká MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří pro oblast patologie společnosti AeskuLab a členka Komise pro screening karcinomu děložního hrdla.
Odborníci na základě doporučení WHO připravili zlepšení screeningového schématu o HPV testaci jako o velmi citlivý test, který od ledna letošního roku doplňuje konvenční cytologii a ženy by jej měly podstoupit v 35. a 45. roku svého života. „Podařilo se nám dovyšetřit i ty, které se své pravidelné preventivní prohlídky v daném věku zúčastnily už před zahájením tohoto testování, ale stále byly v příslušné věkové skupině a o vyšetření se aktivně přihlásily. Nárůst vyšetření - objem vzorků je dvakrát až třikrát větší proti minulému roku - svědčí pro to, že ambulantní gynekologové se rychle schématu přizpůsobili a vzorky v indikované skupině žen opravdu odebírají,“ říká MUDr. Markéta Trnková.
HPV test prokazuje přítomnost infekce virem - lidským papilomavirem, který je v téměř všech případech příčinou vzniku nádorových změn na děložním čípku.  A nejen tam, způsobuje i zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku, zejména hrtanu. „Předběžné výsledky ukazují, že mezi vyšetřenými ženami je asi 8 % high risk HPV pozitivních, a z toho u třetiny je přítomen vysoce rizikový genotyp HPV 16. Tyto ženy jsou v dané chvíli bez abnormalit v cytologickém vyšetření, jsou však ve výrazně vyšším riziku vzniku přednádorových změn,“ vysvětluje lékařka. „Velmi zjednodušeně lze říci, a to je druhé důležité zjištění, že tři ženy ze sta takto otestovaných jsou v nejrizikovější skupině a můžeme aktivně předejít tomu, aby onemocněly,“ dodává.
Podle odhadů laboratoří AeskuLab Patologie, jež ročně vyšetří přes půl milionu žen, bylo ve srovnání s loňským rokem vyšetřeno přibližně 75 % žen, které letos dosahují 35. a 45. let - HPV testace byla provedena asi v 50 % případů.
„Myslím, že doplnění HPV testace do našeho screeningu nastartovalo velice úspěšně. Problém, který nás trápí stále, jsou ženy zejména po 50. roce věku, které se na preventivní prohlídky nedostavují a sebelepší screening u nich nezabrání vzniku karcinomu. A přitom kolem 60 % karcinomů je diagnostikováno právě u pacientek nad 50 let. Určitě bychom se tedy měli zabývat myšlenkou ještě jedné kotestace v těchto věkových skupinách,“ vysvětluje MUDr. Markéta Trnková.
Doplnění HPV testů do screeningového kalendáře by mělo opět zvýšit počet pacientek, kterým hrozí zvýšené riziko onkologického onemocnění a které jsou včas zachyceny při preventivní prohlídce. Podle dat vyhodnocovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) výskyt karcinomu děložního čípku má od roku 2011, tedy od stabilizace celonárodního screeningového programu, trvale klesající trend. Zatímco před deseti lety se v České republice jednalo o 1027 zjištěných případů karcinomu děložního hrdla, v roce 2018 (v zatím poslední kompletně statisticky zpracovaném roce) to bylo 734 případů. I tak ale každý den v tuzemsku onemocní dvě ženy a jedna na tento zhoubný nádor zemře.